El próximo mes de diciembre comienza un itinerario de inserción laboral para personas, de hasta 30 años, residentes en Bizkaia, en situación de desempleo. Este itinerario de Industria de la Madera, con 15 plazas, contiene un certificado de profesionalidad completo de “Montaje e instalación de Construcciones de Madera” de la familia profesional de Madera, mueble y corcho, de 430 horas y módulos formativos de “Mecanizado de madera y derivados”, de 90 horas, y “Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble”, de 80 horas, pertenecientes al Certificado de Profesionalidad de “Trabajos de Carpintería y Mueble”.

Este curso contempla 6 fases, que se irán simultaneando a lo largo del mismo:

 1. Orientación laboral
 2. Activación laboral
 3. Formación
 4. Intermediación laboral
 5. Fase de inserción
 6. Seguimiento

Información

 • Fechas: 18/12/2023 al 22/04/2024
 • Horario: 08:00 a 14:00
 • Centro Peñascal Boluetabarri: Ctra. Bilbao Galdakao 10. 48004, BILBAO

Abenduan hasiko da Bizkaian bizi eta langabezian dauden 30 urte bitarteko pertsonak laneratzeko ibilbidea. Zurgintzako ibilbide honek 15 plaza ditu, eta Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxogintza lanbide-arloko “Zur-eraikuntzen muntaia eta instalazioa” izeneko profesionaltasun-ziurtagiri osoa du, 430 ordukoa, eta “Zuraren eta deribatuen mekanizazioa“, 90 ordukoa, eta “Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen muntaketa eta instalazioa“, 80 ordukoa, “Altzarigintzako lanak” profesionaltasun-ziurtagiriari dagokiona.

Ikastaro honek 6 fase ditu eta aldi berean eginen dira:

 1. Lan orientazioa
 2. Lan-aktibazioa
 3. Prestakuntza
 4. Lan-bitartekotza
 5. Gizarteratze-fasea
 6. Jarraipena

Informazioa

 • Datak: 2023/12/18tik 2024/04/22ra
 • Ordutegia: 08:00etatik 14:00etara
 • Boluetabarri Peñascal zentroa: Bilbao Galdakao  errep. 10. 48004, BILBO